Kontakti

00385 (0) 98/328-783 

00385 (0) 99/4483-407

00385 (0) 53/882-128

00385 (0) 53/884-052  

        Fax: 00385 (0) 53/671-293

        Mail: karamba1@net.hr

Adresa:Damira Tomljanovica Gavrana 28