Kontakti

00385 (0) 98/328-783

00385 (0) 98/483-407

00385 (0) 53/882-128

00385 (0) 53/884-052

        Fax: 00385 (0) 53/882-128

        Mail: karamba1@net.hr

Adresa:Damira Tomljanovica Gavrana 28